MK ENG
  1. Глобални цели

    15.12.2015. | Tags:
    Глобални цели

    Заедно со ОН ја одбележивме 70-годишнината од нивното постоење и ги промовиравме 17те глобални цели.
    Read more...