MK ENG

УМ Скопје ги објави резултатите на Вејв 6
2012-03-14

УМ Скопје ги објави резултатите на Вејв 6

Универзал Медиа Скопје ги објави резултати од првото истражување на социјалните медиуми во Македонија
Истражувањето на УМ го охрабрува бизнисот за персонална комуникација со потрошувачите.
Вејв 6 ни покажува дека еден лајк е навистина значаен. Испитаниците од Македонија завршија добра работа одговарајќи на прашањата на Вејв 6. Нивните одговори ја збогатија експертизата на УМ давајќи одлична алатка која служи за креирање на стратегиите за дигитална комуникација на клиентите.
Вејв 6 беше интересна вест за македонските медиуми бидејќи е првото истражување на социјалните медиуми направено кај нас и чии резултати покажаат дека македонските корисници на социјалните медиуми ги следат светските трендови.