MK ENG

Првата ТВ реклама за Вип Оператор од Меккен Скопје

Кога агенцијата и клиентот имаат одлична хемија, заедно прават големи нешта. Погледнете ја нашата прва ТВ реклама за Вип Оператор. Ние не притискаме пауза, продолжуваме понатаму.