MK ENG

Глобален инвестициски самит за Македонија

Вториот глобален инвестициски самит за Македонија ќе се случи во Охрид во октомври оваа година.

Откривање на можностите и унапредување на конкурентноста преку иновација и претприемништво е главната тема на самитот на кој претставници од македонската бизнис заедница, компаниите од дијаспората и другите заинтересирани меѓународни инвеститори ќе дискутираат на самитот.

McCANN Skopje е комуникациски партнер на Македонија 2025 и е одговорен за создавање на креативниот концепт за сите промотивни материјали за самитот.