MK ENG

Македонско здружение за односи со јавноста
2011-10-07

Македонско здружение за односи со јавноста

Формирано првото Здружение за односи со јавноста во Македонија.
Меккен Скопје е креаторот на официјалното лого на првото и единствено Здружение за односи со јавноста во Македонија.
Секогаш настојувајќи да го поддржиме развојот на комуникациската индустрија, агенцијата ги понуди своите улсуги на ова младо и полно со потенцијал здружение чија цел е развој на ПР секторот како и да биде примарна врска за сите страни од интерес во оваа индустрија.