MK ENG

Ребрендирање на Меккен

Го редизајниравме нашиот бренд, реформиравме и освеживмЕ а тој ќе продолжи да се развива и понатаму.
Визуелниот идентитет му кажува на светот кој сте и во што верувате.
После повеќе од 110 години на глобалната маркетинг сцена, ние во McCann сеуште веруваме во добро кажана вистина. Овој мотив е веројатно уште порелевантен денес отколку пред толку многу години кога е создаден.
Нашиот бренд е глобална класика и нашите нови материјали комуницираат големина од епски размери, но истовремено го покажуваат нашиот креативен дух. Денес го редизајниравме, реформиравме, освеживме а тој ќе продолжи да се развива и понатаму.