MK ENG

Coca-Cola love is always the right thing
2020-03-03

Coca-Cola love is always the right thing

Advertiser Serbia ја издвои нашата „Coca-Cola Love is always the right way" кампања како еден од најистакнатите комуникациски проекти за 2019.