MK ENG

Како брендовите можат да најдат смислена улога во светот превртен наопаку.
2020-04-10

Како брендовите можат да најдат смислена улога во светот превртен наопаку.

Како улогата на брендовите ќе се промени во светот после Кoвид 19? Ние веруваме дека нашите потрошувачи во блиска иднина ќе ја превртат наопаку Масловата хиерархија на потреби и ќе се фокусираат само на она најосновнито: храна, семејство, сигурност и безбедност. Успехот им е загарантиран на оние брендови кои ќе одговорат на оваа промена во фокусот и ја пронајдат својата значајна улога во изменетиот живот на луѓето.