MK ENG

Вински Бон Тон

Клиент:

Винарија Тиквеш

 

Предизвик:

Едукација на винските ентузијасти за начините за консумирање на вино и правилна комбинација на вино и храна.

 

Решение:

Креиравме серија интерактивни YouTube видеа (прв пат во Македонија) каде гледачите беа воведени во раскажувањето a на крајот на секое видео, беше поставено прашање на кое треба гледачот да одговори. Кога гледачот точно ќе одговори добива и објаснување зошто токму тој е точниот одговор. Доколку одговори погрешно, тогаш гледачот треба повторно да погодува.

Винскиот бон-тон беше поставен и на Facebook и промовиран со Facebook огласи.

 

Резултати:

Зголемување на Facebook заедницата за 100%

Преку 25,000 прегледи на видеата

Иновативно и интерактивно искуство со брендот