MK ENG

Coca-Cola Ultra Launch

Клиент:

The Coca-Cola Company

 

Предизвик:

Претставување на оригиналното Coca-Cola стаклено шише со потенцирање на неговата автентична форма.

 

Решение:

Комуникација на формата како уникатна и препознатлива каракатеристика на Coca-Cola шишето.

 

Резултат:

ТВ рекламата е емитувана во регионот, како и во Шпанија, Португалија, Азија и Африка. Истата ТВ реклама е одбрана за втора најефективна кампања во ЈИЕ за 2007 година.