MK ENG

Coca-Cola Euro 2007

Клиент:

The Coca-Cola Company

 

Предизвик:

Да се развие регионален флексибилен креативен концепт со цел да се прилагоди зависно од потребите на пазарот со идеја како да се комуницира наградниот фонд. Да се амплифицира идејата и да се направи комбинација од рекламирањето и интегрираните промотивни активности за да се максимизираат резултатите.

 

 

Решение:

Гушни ја Coca-Cola страна на животот (затоа штo Coca-Cola и фудбалот создаваат спонтана интеракција помеѓу луѓето)

За оваа кампања беа изработени: етикети и целосен POP сет, развој на идеја (адаптација на ТВ реклама), дисплеи во маркети, активација на полица и фрижидери, натпревар на активации по маркети (низ цел Балкан).

 

Резултати:

5 земји од регионот локално ги адаптираат креативните материјали и концептот кој ние го развивме за EURO 2007.