MK ENG

Coca-Cola Soundwave Festival

Клиент:

The Coca-Cola Company

 

Предизвик:

Зголемување на продажбата и фреквенција на консумирање во рамките на целната група и зацврстување на врската помеѓу целната група и брендот.

 

Решение:

Ко-организатор на Coca-Cola Vol2. SoundWaveFestival каде беа промовирани модерни музички правци во духот на Coca-Cola. 

Организација на наградна игра

 

Резултати:

Огромна медиумска покриеност на фестивалот

Преку 15,000 посетители на фестивалот

Преку 1,400 странски посетители на фестивалот

За само две години фестивалот стана традиционален фестивал