MK ENG

Casa Sutra

Клиент:

Casa Italia, Скопје

Предизвик:

Да се креира инвентивно и оригинално решение за принт оглас за Св. Валентин - решение што ќе отскокне од "типичните" огласи кои се појавуваат во овој период.

Решение:

Користење на очигледна аналогија за добро позната секс поза. Огласот ги предизвикува потенцијалните купувачи да додадат парчиња мебел од Casa Italia во нивната потрага за нова, возбудлива секс поза за Св. Валентин.

Резултат:

Награда за креативност во принт категорија на Фестивалот Монтре 2011г.