MK ENG

Becutan - Не прекинувај со игра

Клиент:

Алкалоид – Becutan

Регионалнел клиент и координација на егзекуции за сите екс-ју маркети 

 

Предизвик:

Развивање на Facebook искуство за фановите кое е директно поврзано со продажбата на производите. 

 

Решение:

Facebook натпревар во кој родителите се поканети заедно со своите деца да креираат играчки со користење на Becutan производите и на тој начин да креативно да го поминат заедничкото време.

Играчките беа ставени на гласање и најдобрите освоија награди. 

 

Резултати:

Зголемување на Facebook заедницата за 25% (целна публика)

Креирање на преку 100 играчки

Вкупно 30,000 гласови се дадени за креираните играчки