MK ENG

Фондација Анита Фетиќ

Клиент:

Фондација Анита Фетиќ

 

Предизвик:

Зголемување на свесност за безбедност во сообраќајот со цел да се намали бројот на смртни случаји и повреди. 

 

Решение:

Глвната цел беше да се предизвика емоција на начин што превентивно ќе влијае на сите учесници во сообраќајот. Главниот слоган на кампањата е "Намали брзина за оние кои те сакаме" се однесува на секого, многу широка публика, која ги вклучува директните учесници во сообраќајот. За оваа кампања имаше целосно интегриран пристап користејќи: ТВ, радио, принт, билборд, социјални медиуми. Исто така, ПР-от вклучуваше прес конференција, ТВ гости, соопштенија, прилози. Исто така беа организирани волонтерски активности и донаторска конференција.